Štátna filharmónia Košice pozýva návštevníkov rozlúčiť sa s 54. koncertnou sezónou. Záverečný koncert pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta Zbyňka Müllera prinesie bezstarostnú koncertnú predohru Rímsky karneval od Hectora Berlioza a Lisztov bravúrny Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur, ktorý kladie na interpreta vysoké nároky. Úlohy sólistu sa ujal maďarský pianista Zoltán Fejérvári. Virtuóz v pravom slova zmysle je žiadaný na svetových koncertných pódiách. V druhej časti večera si Štátna filharmónia Košice pripomenie 30. výročie úmrtia jedného z najvýraznejších predstaviteľov slovenskej hudobnej tvorby – Eugena Suchoňa. Záverečný koncert 54. sezóny z abonentného A cyklu sa uskutoční 22. júna 2023 o 19:00 v Dome umenia. Podujatiu bude predchádzať verejná generálka o 10:00 a predkoncertné stretnutie s lektorom dramaturgie Petrom Katinom a umelcami o 18:00 v Malej sále.