Divadlo mladých ako organizátor festivalu zabezpečí účastníkom ubytovanie a stravu, ako aj cestovné náklady a honorár za vystúpenie v celkovej sume do 2000 €.
 
Novosadské divadelné hry sú zároveň súťažnou prehliadkou.
 
KDE SA PRIHLÁSIŤ: festival.npi@gmail.com
DOKEDY SA PRIHLÁSIŤ: 15. 12. 2023
 
(Zdroj: Facebook Divadelného ústavu)