Bienále divadelnej fotografie je súťažné a je otvorené profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách.

Cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2024 zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur.

Štatút súťaže je dostupný na webe DÚ: https://www.theatre.sk/projekty/bienale-divadelnej-fotografie/aktualny-rocnik

Divadelný ústav vyhlasuje Bienále divadelnej fotografie šiestykrát od roku 2010. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 

Zdroj: TS