Do 24. ročníka súťaže DRÁMA bolo prijatých 40 textov, z toho 16 v českom a 24 v slovenskom jazyku. Porota súťaže ocenila tri z nich, do finále súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku postúpili tieto autorky a autor (v abecednom poradí):

Jana Borsuková s textom Nahá

Vilém Dubnička s textom České moře aneb Královec na prvním místě

Barbora Rokytová s textom Nějak tě nestíhám

Porota 24. ročníka súťaže DRÁMA tento rok pracovala v nasledujúcom zložení: Ilona Smejkalová (dramaturgička Národného divadla v Prahe), Andrea Domeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu), Jakub Molnár (dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave), Peter Himič (dramaturg Činohry Národného divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Autor/ka hry, ktorý/á sa umiestni na prvom mieste, získa hlavnú výhru 1 000 eur. Poradie porotou ocenených textov spoznáme 18. mája na záverečnom ceremoniáli blížiaceho sa festivalu Nová dráma/New Drama 2024. Počas tohto večera udelia svoje ceny aj spoluorganizátori súťaže: Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Divadelný ústav – Štúdio 12. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rádia Devín, ktorou je naštudovanie textu a jeho uvedenie v Rádiu Devín. Ocenené diela sa vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov súťaže predstavia publiku v rôznych formách spracovania.

Súčasťou festivalového programu bude tradične aj Trojboj – inscenované čítanie finálových textov, ktoré je vyvrcholením súťaže DRÁMA 2023 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku. Uskutoční sa v sobotu 18. mája o 15.00 hod. v Modrom salóne Slovenského národného divadla.

„Aj tento rok pokračujeme v tradícii prezentovania nových autorov a autoriek. Ambíciou podujatia je stimulovať záujem diváka o súčasnú dramatickú tvorbu a zároveň posilniť spôsob jej inscenačného uchopenia. Trojboj vznikol pred dvadsiatimi troma rokmi ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže DRÁMA – súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov – a konfrontovať autora s inscenačným tímom a kritikom. Odtiaľ pramení aj názov podujatia Trojboj. Od roku 2005 sa Trojboj koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama,“ priblížila podujatie riaditeľka festivalu Vladislava Fekete. Finálové texty predstaví tvorivý tím prostredníctvom krátkych inscenovaných úryvkov. Prípravy Trojboja sa tento rok ujala režisérka, performerka a tvorkyňa na poli nezávislého divadla Veronika Malgot. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s autorom a autorkami, režisérkou a s odbornou porotou súťaže DRÁMA 2023 o slovenskej a českej súčasnej dráme.

Prečítajte si viac o festivale Nová dráma/New drama 2024, ktorý sa uskutoční od 13. do 18. mája 2024.

 

Zdroj: TS