Platforma Otvorená Kultúra! sa ostro vymedzujeme proti výrokom ministerky Šimkovičovej, v ktorých okrem blúznenia o „bielej rase“ opätovne útočila na LGBTIQ+ komunitu, ktorú viní z demografickej krízy. Ministerke pripomíname, že namiesto šírenia konšpiračných a rasistických obvinení voči menšinám by sa jej rezort, ako i celá vláda, mali zamerať na systémové problémy, ktorým rodiny či rodičia samoživitelia a samoživiteľky čelia: Patria medzi ne sociálna neistota a ekonomické problémy či nedostupnosť bývania, ale aj klesajúca kvalita slovenských vysokých škôl. Čoraz viac rodín odkladá alebo odmieta rodičovstvo aj kvôli klimatickej úzkosti. Spoločenská dôvera – obzvlášť v čase kríz – takisto zásadne ovplyvňuje rozhodnutie o rodičovstve. Namiesto eskalujúcej polarizácie spoločnosti by sa ministerka, ako i predstavitelia a predstaviteľky vládnej moci mali usilovať o zvýšenie dôvery a súdržnosti medzi obyvateľstvom.

Predseda SNS Andrej Danko však namiesto toho odmieta navýšenie minimálnej mzdy na 1000 Eur, aktuálne vedenie ministerstva životného prostredia spochybňuje klimatickú krízu ako takú, vláda má odmietavý postoj voči Istanbulskému dohovoru, v Košiciach sa vyšetruje otrasný prípad sexuálneho násilia a mučenia muža na policajnej stanici. Výroky ministerky Šimkovičovej útočiace na LGBTIQ+ komunitu sú lacným pokusom odviesť pozornosť od systémových zlyhaní jej ministerstva, vlády a od systémového násilia. Vyzývame vládu, aby odsúdila rodovo podmienené, domáce a sexuálne násilie, prijala aktívne kroky k ich prevencii a voči vinníkom vyvodila spravodlivé dôsledky.

Vyjadrujeme plnú podporu Inštitútu ľudských práv, ktorý v tejto súvislosti podal trestné oznámenie na ministerku Šimkovičovú. Vymedzujeme sa voči tvrdeniu ministerky, že ide o účelovú šikanu voči jej osobe, a nie o primeranú reakciu na závažný diskriminačný charakter jej výrokov.

Naďalej budeme hájiť práva LGBTIQ+ osôb a poskytovať im podporu. Zároveň budeme bojovať proti deštruktívnym krokom MKSR, ako aj proti sociálnym nerovnostiam a systémovému násiliu v spoločnosti.

 

V Bratislave, dňa 9. júla 2024
Tím platformy Otvorená Kultúra!