Celoslovenský festival Dni detskej knihy 2024 organizuje tento rok Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana a SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre. Festival sa uskutoční v dňoch 15. – 17. mája 2024 a jeho hlavným mottom je “Nechajte ma, nech sa môžem báť!”

Hlavným cieľom festivalu je zbaviť deti strachu z čítania, motivovať ich k pravidelným návštevám knižnice, bezprostrednému sprístupneniu kníh v tlačenej forme a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu ich autorov, ktorých tento rok organizátori festivalu vyberali tematicky (Daniel Rušar, Lena Riečanská, Dušan Taragel, Tereza Oľhová, Silvester Lavrík, Marek Vadas, Ivona Březinová, Július Belan, Petra Arslan Šinková).

Počas troch dní sa uskutočnia besedy s autormi, prezentácie knižiek a výstava Nebojím sa strachu (vernisáž výstavy Malokarpatská knižnica v Pezinku 15.5. 2024 o 14.00 hod). Súčasťou festivalu bude aj celoslovenský seminár (SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 16.5.2024 o 10.00) s ústrednou témou “Nechajte ma, nech sa môžem báť” pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a záujemcov o prácu s deťmi (Barbora Čaputová/biblioterapeutka, Viera Némethová/knihovníčka, Veronika Šikulová/spisovateľka, Katarína Cigánová/knihovníčka). Súčasťou semináru bude aj workshop storytellingu pre deti, ktorý povedie Martina Jánošíková (Príbehom na stope).

Keďže Malokarpatská knižnica v Pezinku je regionálnou knižnicou, časť programu (sprievodné podujatia – návšteva SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, miesto posledného odpočinku spisovateľa Vincenta Šikulu, Dubová) sa odohráva v regióne.

Realizovať celoslovenský festival Dni detskej knihy je prestížna záležitosť medzi slovenskými knižnicami, Malokarpatská knižnica v Pezinku chce predstaviť kvalitnú detskú literatúru aj priblížiť nový pohľad na strach a jeho literárne spracovanie. Aj preto  si organizátori zvolili ústrednú tému strach – z čítania, prácu s emóciami v literatúre a chcú predstaviť literatúru, ktorá sa týmito témami zaoberá.

 

Zdroj: TS