Slovenské banské múzeum / Kammerhofská 2 / 969 01 Banská Štiavnica

V Bratislave, Brne a Banskej Štiavnici, 9. február 2024

 

Vážený pán riaditeľ,

ako členovia a členky Galerijnej rady Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici sledujeme s veľkým znepokojením aktuálne dianie v Slovenskom banskom múzeu (ďalej „SBM“), ktoré centrálne riadi aj Galériu Jozefa Kollára. Personálne zmeny vo vedení múzea, ako i na kurátorskej pozícii galérie nás vedú k presvedčeniu, že za súčasných podmienok nie je možné udržať programové a obsahové smerovanie inštitúcie, ktoré sme z pozície Galerijnej rady spoluvytvárali.

Odvolanie Zuzany Denkovej z funkcie riaditeľky SBM v decembri 2023 bez udania dôvodu a s okamžitou platnosťou vnímame ako hrubý dešpekt voči práci a nasadeniu, s ktorým Zuzana Denková inštitúciu viedla, a to i v náročnom období krízového manažmentu po rozsiahlom požiari v marci 2023, ktorý poškodil aj objekty v správe múzea. Aj napriek systémovým problémom a dlhodobej finančnej poddimenzovanosti inštitúcie robila Zuzana Denková vo vedúcej funkcii maximum, aby zabezpečila nielen riadny chod a ochranu desiatok objektov a tisícov artefaktov v správe SBM, ale aby zároveň vytvorila v spolupráci so svojimi kolegami a kolegyňami program, ktorý by zodpovedal súčasným trendom a prístupom v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva.

Po odvolaní z vedúcej funkcie nebola Zuzane Denkovej ponúknutá pracovná pozícia v SBM, ktorá by zodpovedala jej vzdelaniu a expertíze. Na základe toho bola z múzea po takmer dvadsiatich rokoch práce prepustená bez nároku na odstupné, čo považujeme za prejav neakceptovateľnej arogancie výkonu moci, ktorej následkom je tiež profesionálna destabilizácia inštitúcie. Za podobných okolností z pozície kurátorky GaJK odchádza Mária Janušová, ktorá bola pre nás zárukou zmysluplného a pokrokového smerovania galérie.

Zotrvanie na pozíciách členov a členky galerijnej rady GaJK je pre nás ďalej nemysliteľné a podávame preto spoločnú rezignáciu.

Dušan Buran

Damas Gruska

Ivana Rumanová

Jan Zálešák

Mária Janušová

Zuzana Paškayová


Na vedomie:
Tomáš Taraba, minister životného prostredia SR

 

Zdroj: arttalk