Otvorené pozície sú: 
 
Výkonný asistent/výkonná asistentka
Referent pre správu majetku, pokladník
Personál prvého kontaktu – dozor v expozícii/pokladník