Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe spolu s choreografom Yurim Korcom pripravujú koncom leta výnimočnú multimediálnu site-specific tanečnú performanciu Pulz Prešporka, ktorá sa bude odohrávať 7. a 8. septembra 2024 v priečelí budovy SND a pred ňou, pri Ganymedovej fontáne.

Súčasťou tejto performancie budú aj piati tanečníčky alebo tanečníci od 18 do 35 rokov, ktorí vzídu z konkurzu. Mali by žiť v Bratislave a mať predchádzajúcu tanečnú skúsenosť. Ideálne by mali pochádzať z rôznych kultúrnych prostredí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. augusta 2024 cez jednoduchý online formulár.

Spolu desať tanečníkov počas štyroch predstavení uvedie v autentickom prostredí historickej architektúry dielo, ktorého zámerom je upozorniť na multikultúrny charakter Bratislavy ako mesta, ktoré vyrástlo na mnohonárodnostnom dialógu.

 

Zdroj: TS