Hľadajú človeka, ktorý bude mať na starosti navrhovanie, písanie a realizáciu projektov a aktivít, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál kultúry a kreatívneho priemyslu s dôrazom na zlepšenie kvality života v Košiciach. 

Prihlásiť sa môžeš do 15. decembra 2023 zaslaním svojho životopisu a motivačného listu na emailovú adresu office@cike.sk

Viac informácií.

Zdroj: facebook CIKE