TOPOGRAFIA KRAJINY

Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

 

Koncept a rozsah výstavy vznikal počas dvoch rokov. Vznikal, aj sa menil. Postupne sme z jedného poschodia obsadili podkrovie, prešli sme na prízemie a napokon sme obsadili aj suterén. Zmeny boli spôsobené tvorbou a experimentovaním autorov nielen s témou krajiny, ale aj s ich autorským prístupom k zachyteniu alebo k vytvoreniu obrazu na skle. Vystavené diela prezentujú autonómne koncepty autorov, preto sme uprednostlili pred všeobecným textom ich vlastné výpovede. Niektoré hovoria o štruktúre krajiny, o jej hĺbke, o jej diaľke, o farebnosti, o rytme, kresbe, maľbe, o fotografii, o priestore, o pobývaní v krajine, o experimente a všetky diela tieto procesy zobrazujú. 

Mal som možnosť sledovať vývoj diel nielen ako kurátor výstavy, ale aj ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. VŠVU je jediná akadémia umenia, na ktorej sa systematicky venujem od roku 2012 ako pedagóg práci s plochami skla, s ich deformovaním a vytváraním obrazu na skle. Plošného aj priestorového. Výstava Topografia krajiny je aj prezentáciou obrazových výstupov odborného predmetu Maliarske a dekoračné techniky na sklo na VŠVU.

Obraz sa vytvára kresbou, maľbou, maliarskymi vrstvami, horúcimi sklárskymi procesmi, fotografiou, svetlocitlivými vrstvami, digitálnymi aj laserovými technológiami. Experimentálne technologické postupy a výsledky sú konfrontované konceptuálnymi úvahami, sú podriadené priestorovým možnostiam a kontextom v rámci autorskej inštalácie aj inšalácie ako celku. 

V roku 2022 sa uskutočnil Workshop maliarskych sklárskych techník na Univerzite v Porte ,PT (lektor: Palo Macho, Žofia Dubová) a Workshop lithyalinu a sklárskych lazúr v Novom Bore, CZ (lektor: Palo Macho, Václav Kuželka Glasbor CZ). Výsledky workshopov tvoria súčasť výstavy. Kurátorkou diel autorov Fakulty umení Univerzity v Porto je Teresa Almeida.

Keď hovoríme o krajine, 

hovoríme zároveň o svete. 

Keď hovoríme o svete, 

hľadáme na svete svoje miesto.

Aby sme našli svoje miesto, 

musíme myslieť na náš život.

Pre niektorých autorov je krajina bytostnou témou, pri ktorej je dôležitý osobný pobyt v nej (Dubová, Mýtny, Kupcová, Sláviková), niektorým obraz krajiny vzniká abstraktným záznamom myšlienkových stavov prostredníctvom kresebných a maliarskych giest, vizulizovaním vlastných symbolov aj prostredníctvom priestorovej inštalácie  (Marcinková, Zbořilová, Hlocký, Hojstričová, Macho, Kurinec), niektorým krajina slúži pre zobrazenie  príbehov (Chrenková, Szabados, Matula) a niektorým poskytuje detail krajiny alebo pobyt v nej dôvod na zmapovanie časového úseku alebo stavu nie z pozície človeka, ale z pozície častí krajiny (Gállyová, Pšenicová, Sojka, Ligačová, Jurík, Pozorová). 

Koncepciou výstavy nesledujeme kauzálne vzťahy v krajine, ale vzťahy založené na intenzitách a na asociačných súvislostiach. Tieto krajiny sú možno svojim zobrazovaním odtrhnuté od naratívnych krajino-obrazov, ktoré poznáme, ale vnímajme to ako výhodu. Myslime obrazom a skúmajme vrstevnatú štruktúru zobrazovania prostredníctvom intermediálneho prístupu, ktorý nám vystavené diela poskytujú. 

pre plan.art PALO MACHO

 

Trvanie výstavy: 20. 7. 2023 – 9. 9. 2023

Koncepcia výstavy: Palo Macho

Kurátori výstavy: Palo Macho, Elena Porubänová

Kurátorky za FBAUP, Portugalsko: Teresa Almeida, Daniela Ribeiro

Architekt výstavy: Marcel Benčík

Vystavujúci autori a autorky:

Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Jana Hojstričová, Rastislav Hlocký, Paulína Chrenková, Martin Jurík, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Dajana Marcinková, Daniel Matula, Ján Mýtny ml., Katarína Pozorová, Pavlína Pšenicová, Bernadett Sláviková, Jakub Sojka, Richard Szabados, Anna Zbořilová

The Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), Portugal

Teresa Almeida, Cristiana Macedo, Andreia Pereira, Cassandra Pereira, Daniela Pinheiro, Ana Sofia Ribeiro, Daniela Ribeiro, Giulia Yoshimura 

 

Autorka fotografií v galérii je Jana Hojstričová.

Späť na Kultúrny zber