Výstava Galérie Nedbalka Fero Lipták – Nad rozliatym mliekom reflektuje autorovu tvorbu od druhej polovice 90. rokov do roku 2018. Toto obdobie tvorby je charakteristické určitou schémou, ktorej hlavným motívom sú štylizované postavičky. Tie sa nachádzajú v rôznych situáciách, často založených na hre slova a obrazu. Láskavými humorom a nežnou satirou v nich autor podáva pohľad, na spoločenské, individuálne témy, či udalosti, ktoré sa vyryli do autorovej pamäte. Inšpiráciou je Liptákovi každodenný život. Pre vystavené diela je príznačné, že sa prostredníctvom nich autor snaží čo najviac komunikovať s percipientom, vtiahnuť ho do deja a zamyslieť sa nad ním.

Fero Lipták pre svoje diela volí akrylové farby, ktoré v závere patinuje technológiami prebratými so scénografie. Vďaka čomu majú svoj špecifický a originálny vzhľad. Z celej autorovej tvorby vyžaruje až detská radosť zo samotného aktu tvorby, ktorý je pre autora zároveň to najdôležitejšie.

 

kurátorka Alexandra Kočišková

 

 

kde: Galéria Nedbalka, Nedbalova 17, Bratislava

kedy: ut - ne: 13.00 - 19.00

 

Späť na Kultúrny zber