MARIANA JAREMKOVÁ
27.10.2023 | #film #dokument #rozhovory o umení

Režisér Jaro Vojtek nakrútil ďalší silný film a než si ho pôjdete pozrieť do kina, vypočujte si náš podcast, v ktorom hovorí o hľadaní a nutnosti slobody, etike i empatii, o tom, že nechce zo svojich študentov urobiť ďalších „Vojtekov”, o hľadaní životnej témy a nie podriadení sa trendom, ale aj o tom, že štát nevytvára naše životy, ale my si vytvárame štát... a že aj dnes je stále lepšie byť umelcom ako lesníkom.