MARIANA JAREMKOVÁ
19.03.2024 | #rozhovory o umení #výtvarné umenie

Prejsť len tak okolo obrazov Martina Gerboca sa nedá, fascinujú a lákajú nahliadnuť (do) za temnotu. Rozprávať sa s maliarom Martinom Gerbocom znamená rozprávať sa súčasne o filozofii, poézii, hudbe. Pretože „obraz je všetko mimo obrazu”. Martin Gerboc v našom podcaste hovorí aj o antisystémovosti, dezilúzií, o abstrakcii vs. realizme, špecifikách a dynamike trojuholníka autor – kurátor – divák, fenoméne manipulácie umením, emocionalite i narácii obrazu, tele aj koži, Witkinovi, o obrazoch ako filmových sekvenciách, poézii. O sebe.