13.10.2023 | EVA VOZÁROVÁ/PARTNERSTVO

Oficiálny vizuál JAMA – 77. ročník Milana Adamčiaka

 

Oslava polovičného jubilea, dobrý čas, čas spolu. Čas v plenéri aj v koncertnej či výstavnej sieni. Čas na umenie, na rozhovory aj na postávanie a bytie len tak. Podujatie intermediálneho umenia JAMA sa tento rok dožíva svojho 5. vydania. Pri tej príležitosti vytvorí cez víkend 13. a 14. októbra čas (a priestor) komornej oslavy situovanej najmä do Domu kultúry v Banskej Belej a jeho okolia. V hlavnom programe tento rok vystúpia umelci, umelkyne a kolektívy z USA, Česka a Slovenska. Zaujímavými menami budú americké experimentálne dychové duo RAGE Thormbones a orchester súčasnej hudby VENI ACADEMY, ale za pozornosť budú stáť aj prednášky, performancie či intervencie. 

 

Čas 77

Na rozdiel od minulého roka, kedy JAMA nemala kvôli dramaturgickému rozhodnutiu zverejnený program ani zoznam účinkujúcich, tento rok je väčšina informácií verejná. Poznáme mená umelcov aj diela, s ktorými vystúpia. Nezverejnený ostáva iba presný programový harmonogram – známe je len jeho ohraničenie a náplň, nie presné poradie účinkujúcich a lokalít. V duchu hľadania dobre stráveného spoločného času ide o pokus o vytvorenie časopriestoru, v ktorom sa návštevníci a umelci na JAMA vzájomne zladia a v určitej dôvere budú pokračovať programom spoločne. Známe a v harmonograme zverejnené sú preto iba východiskové body. Jedným z nich je začiatok programu na Hájovni, kultúrnom centre na Červenej studni nad Banskou Štiavnicou v piatok 13.10. o 18:00. Druhým je začiatok sobotného programu spoločným presunom z Banskej Štiavnice do Banskej Belej 14. 10. okolo ôsmej ráno. Celý sobotný program prebehne v Banskej Belej a jej blízkom okolí. „V podstate každá JAMA, okrem tej vlaňajšej, je časom stráveným spoločne, v lineárnom programe, ktorým sa skupina vzájomne sprevádza. Tento rok len inak skúmame dôveru publika v túto skupinovú dynamiku a ochotu vzdať sa pocitu kontroly nad časom stráveným na podujatí,“ vysvetľuje za organizátorov JAMA Eva Vozárová. „Je to aj stávka na spontánnosť – všetci, ktorí prídu, sú (a sme) JAMA . Každý z nás má šancu program ovplyvniť či doplniť, takisto doňho môžu zasiahnuť okolnosti mimo našej kontroly. Ako dramaturgovia síce máme predstavu o jeho časoslede, ale nechávame otvorený priestor tomu, že skutočný priebeh môže byť iný.“

Spoločne strávený čas podporí aj slávnostný habitat, ktorý v Kultúrnom dome Banská Belá tím JAMA 77 vytvorí v spolupráci so scénografom Michalom Štrompachom. Pre skupinu bude okrem toho počas soboty zabezpečená celodenná strava a organizátori návštevníctvo pozývajú priniesť si vlastné hudobné nástroje a iné hračky či talizmany, ktorými si môžu „zabývať“ tento priestor. „Pozvanie na JAMA 77 môžete vnímať ako pozvanie na rodinnú oslavu. Doneste si aj niečo na hranie a papučky – využijete ich – a majte tu dobrý čas!“ dodáva organizátor JAMA a hudobník Fero Király.

 

Festival 77

Milan Adamčiak. Zdroj: ooo

JAMA sa vo svojom piatom, resp. 77. ročníku, zároveň mimoriadne mení na festival. „Doteraz sme sa tomuto označeniu vyhýbali alebo, ak to bolo nutné, označovali sme JAMA ako (ne)festival – čo ale vzhľadom na význam slova nesprávne znamenalo, že by samotná akcia bola neradostná, neveselá,“ Fero Király. „Keďže pravým významom slova „festival“ je oslava, a tento rok skutočne oslavujeme, rozhodli sme sa spraviť výnimku a JAMA 77 za festival predsa len označiť,“ dodáva s tým, že možno sa tak znova stane každý piaty rok, alebo pri iných vhodných príležitostiach. „Mimo toho si budeme ďalej užívať slobodu narábať s médiom nášho jeden a pol dňa v okolí Banskej Belej bez označení a kategórií.“

V programe JAMA 77 sa tento rok objavujú o.i. koncerty amerického dychového dua RAGE Thormbones alebo takmer 30-členného orchestra VENI ACADEMY, ktorý na JAMA uvedie premiéru nového programu, ale aj peformancie Jany Kapelovej, Petra Tilajčíka, Davida Helána a Evy Priečkovej. Ďalej sú to prednášky českého teoretika Václav Janoščíka, novomediálneho umelca Borisa Vaitoviča, workshop Erika Sikoru a.k.a. Džumelca alebo sociálnej antropologičky Ivany Rumanovej.

 

Hudba a performance 77

RAGE Thormbones sú klasicky vzdelaní trombonisti Mattie BarbierWeston Olencki, ktorí vzišli z podhubia amerických pochodových orchestrov. V súčasnosti sa venujú experimentu na preparovaných, modifikovaných a amplifikovaných plechových nástrojoch a o svojej hudbe hovoria ako o tvarovaní materiálu, pri ktorom sa snažia navodiť pocit „hmoty s mimoriadne vysokou hustotou, kovovými rezonanciami a precíznymi podkožnými tónmi“. 

RAGE Thormbones. Zdroj: ooo

 

VENI ACADEMY bude čo do obsadenia najpočetnejším ansámblom, aký JAMA doposiaľ mala príležitosť hostiť. Na podujatí uvedú premiéry skladieb piatich mladých skladateľov a skladateliek z krajín V4: Tamása Franka (HU), Adama Štefunka (SK), Vojtěcha Šemberu (CZ), Barbory Tomáškovej (SK) a Moniky Wierbiłowicz (PL). Skladba Barbory Tomáškovej s názvom Tanec živlov reaguje na požiar v historickom centre Banskej Štiavnice tento rok na jar. Ďalej zaradí VENI ACADEMY do svojho programu špeciálne pre JAMA 77 aj výber grafických partitúr Milana Adamčiaka.

Vizuálna umelkyňa Jana Kapelová a herec Peter Tilajčík vystúpia v spoločnej performance Čo vidím, keď sa cezo mňa pozeráš. V nej budú skúmať materiálovú podstatu, vlastnosti a vzťahovosť skla a prehovárať o priezračnosti, bezpodmienečnosti, otvorenosti, toxicite, náklonnosti, tvrdosti či láskavosti.

S autorskými performanciami sa predstavia aj slovenská umelkyňa Eva Priečková a český performer a vizuálny umelec David Helán. Helán vo svojej tvorbe syntetizuje dve radikálne odlišné formy: umeleckú performance a kabaretnú zábavu. Jeho živé akcie sa pohybujú na pomedzí absurdného divadla s presahom k rýdzo súčasným témam a vážnym otázkam. Eva Priečková pozýva k účasti na participatívnej performance Falošný pohyb – Chôdza vzad, v ktorej nabáda účastníctvo JAMA 77 „vnímať priestor, podržať si vzájomne chrbát, okúsiť vytŕčajúce korene, dávať znamenie skupine, spomaliť tempo, zbystriť zmysly“.

 

Dávid Helán. Zdroj: ooo

 

V programe budú mať miesto aj výstupy dvoch študentských workshopov organizovaných pod hlavičkou Dielne 77. Prvý z nich bude performatívny a jeho lektorkou bude Eva Priečková. Lektorom druhej Dielne je vizuálny a konceptuálny umelec Erik Sikora alias Džumelec, ktorý bude so študentstvom pracovať na vývine novej, rytmickejšej slovenčiny použiteľnej na hudobné a iné umelecké účely. 

Okrem toho tento rok JAMA po prvý raz vysiela do Banskej Belej dvojicu rezidentov. Budú nimi výskumník periférií a stopár Jürgen Rendl a vizuálny umelec najmladšej generácie a organizátor čerstvo ukončenej kolektívnej výstavy ROZPTYL Richard Hronský. Na spoločnú rezidenciu, v rámci ktorej budú reagovať na miestne jamy, javy a nálezy, nastupujú týždeň pred podujatím. Výstup z rezidencie bude prezentovaný v rámci hlavného programu JAMA 77.

 

Sympózium 77

Aj tento rok bude JAMA obsahovať aj prednáškovú a diskusnú časť, známu ako Sympózium. Prechodom medzi umeleckým a prednáškovým programom bude účasť Jany Kapelovej a košického vizuálneho umelca Borisa Vaitoviča.

Jana okrem performance s Petrom Tilajčíkom uvedie aj performance a prednášku Rotujúce šťastie so svojím synom Kozmasom, v ktorej spolu rozoberajú štyri hormóny šťastia – dopamín, endorfíny, serotonín a oxytocín – ako aj mechanizmus ich vylučovania a ich dopady na naše prežívanie. 

Boris Vaitovič zas na podujatí vystúpi s prednáškou O kultúre a fyzike prebytku, v ktorej bude hovoriť o reziduálnych energiách, ktoré ako ľudstvo vo veľkom produkujeme, no nevieme alebo nemáme záujem ich využívať. Rovnakú tému pojednáva aj vo svojej interaktívne inštalácii Taste the waste a v rovnomennej performancii, ktoré budú tiež súčasťou JAMA 77. Vaitovič sa vo svojej mediálnej tvorbe intenzívne zaoberá práve jej ekologickým a energetickým rozmerom.

V programe prednášok vystúpi aj český teoretik umenia Václav Janoščík s prednáškou, v ktorej predstaví vlastné pojmy dystopického realizmu, špekulatívnych dejín a behaviorálneho kapitálu. Zároveň tu symbolicky uzavrie sériu svojich prednášok a textov zaoberajúcich sa spracovaním rôznych hroziacich dystópií – od pandemickej, cez klimatickú až po spoločenskú – v popkultúre a vplyv takejto popkultúry na príbehy, ktoré si ako spoločnosť utvárame.

Spíkerkou bude aj kultúrna kritička a antropologička Ivana Rumanová, ktorá bude hovoriť o umení a kultúre ako o práci. V prednáške s názvom Potrebujeme nové umenie alebo nové inštitúcie? rozoberie, aké sú možnosti organizovania sa pracujúcich v umení, ale aj dôvody súčasného stavu, kedy prekarizovaní kultúrni pracovníci hľadajú nové spôsoby, ako dostať svoje pracovné a životné situácie v záujme prežitia späť pod vlastnú kontrolu.

 

Belá 77 a sprievodné programy

JAMA sa aj tento rok vracia do Banskej Belej, kde Milan Adamčiak v posledných rokoch žil a pôsobil. Okrem hlavného programu počas soboty sa v obci sa vo štvrtok 12. októbra uskutočnia dve sprievodné akcie pre miestnu komunitu.

Prvou z nich bude beseda Utópia v Banskej BelejFilipom Ostrowskim z vydavateľstva Absynt a spisovateľom a novinárom Lukášom Onderčaninom v Miestnej knižnici Banská Belá. Počas pandémie v roku 2020 začala JAMA pilotne s programom doplnenia ponuky obecnej knižnice v Belej o nové tituly kvalitnej literatúry. Do katalógu vtedy výber kníh venovalo vydavateľstvo VLNA/Drewo a srd. Po troch rokoch sa JAMA k tejto iniciatíve vracia, tentokrát v spolupráci s  Absyntom. To venuje do knižnice výber približne 20 titulov z reportážnej a cestopisnej literatúry, románov a kníh pre deti a mládež. Pri tejto príležitosti prebehne vo štvrtok o 16:00 v knižnici diskusia so zástupcami vydavateľstva, na ktorú bude vstup voľný.

Druhý program je určený pre najmenšie diváctvo. Vo štvrtok popoludní sa na základnej škole Banská Belá uskutoční neverejné premietanie animovaných filmov pre deti z festivalu Fest Anča.

Opäť sa navyše k hlavnému programu JAMA pridávajú ďalšie miestne organizované sprievodné podujatia. Tento rok to budú v priebehu piatka 13. 10. vernisáž výstavy Viktora Fučeka v kurátorstve Lucie G. Stach In Dividuum spojená s performanciou v Galérii Jula Bindera o 17:00 a od 21:00 koncert Moniky Načevy a Tomáša Vtípila v Art Cafe v Banskej Štiavnici. Záverečným sprievodným programom bude nedeľné dopoludňajšie kofeínovo–kulinárske stretnutie (pre)žitie organizované Zuzanou Bodnárovou a Svätoplukom Mikytom z Banskej St a nice v priestoroch Parteru BSC.

VENI ACADEMY. Zdroj: ooo

 
O JAMA 
JAMA je podujatie intermediálneho umenia, hľadajúce priestor na dialóg rôznych umeleckých foriem, médií a životných skúseností. Spája tvorcov a účastníkov z rôznych prostredí. Ak je to možné, snaží sa o aktívnu účasť návštevníkov, miestnej komunity a študentov. V roku 2023 JAMA získala ocenenie Biela kocka – cenu Rady galérií Slovenska za najlepší nezávislý projekt roku 2022.
Každoročné vydania sú číslované na počesť Adamčiakových nedožitých narodenín. Prvé vydanie sa konalo v októbri 2019. Druhé vydanie prebehlo kvôli pandemickej situácií výlučne online – bolo streamované pre publikum z Banskej  Štiavnice a priľahlých lesov a lúk. Tretie vydanie sa odohralo v októbri 2021a  jeho partnerským a paralelným podujatím bola medzinárodná kolektívna výstava Stratený človek prezentujúca 40 umelcov a umelkýň v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach organizovaná v spolupráci so SNG. Štvrté vydanie prebehlo v októbri 2023 v koncepte prímestskej hry, v ktorej účastníci vopred nepoznali program ani mená účinkujúcich umelcov.
Organizátorom podujatia je združenie ooo / www.zdruzenie.ooo
 
HLAVNÝ PARTNER:
Fond na podporu umenia
Projekt JAMA – 77. ročník Milana Adamčiaka podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia

Späť na sound.plan