13.04.2023 | REDAKCIA

Goethe-Institut v Bratislave tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Pripomína si ho podujatiami počas celého roka, plan.art zaujali aktuálne aprílové literárne večery.

 

Spomedzi všetkých zahraničných kultúrnych inštitútov na Slovensku svojou atmosférou a geniom locci určite vytŕčajú Francúzsky inštitút a Goetheho-Institut. Či už je to čarovnou Panenskou ulicou, kaviarňou s naozaj dobrou kávou – aj za čias Gorrifee i aktuálneho Vtáka – či výbornou dramaturgiou, skrátka, nemusíte vedieť po nemecky ani slovo, radi do neho zavítate pri každej možnej príležitosti a že ich je dosť.

Naša redakcia sa netají podobným nadšením a úprimným obdivom i k časopisu o umeleckom preklade Verzia. Už sme našich čitateľov*ky informovali o tlačenej verzii Švajčiarskeho čísla ako aj o aktuálnom čísle s podtitulom Parížska čítanka. Práve o prvom menovanom bude najbližší literárny večer nazvaný Švajčiarske literárne soirée. Počas večera sa predstaví spomínané číslo, ktorého témou je Rodina v súčasnej švajčiarskej próze. Moderovať bude Zuzana Malinovská a Ján Jambor, do Bratislavy prídu oceňovaná autorka Noëlle Revaz a spisovateľ, filmový dokumentarista a prekladateľ Yusuf Yeşilöz, texty v slovenčine prednesie Tamara Šimončíková Heribanová

Švajčiarske literárne soiré, 17. 4. 2023 o 18.00, Knižnica Goethe-Institut, Panenská 33, Bratislava

Goethe-Institut svoju solidaritu s Ukrajinou vo vojne demonštruje dlhodobo viacerými aktivitami, jednou z nich je Ukrajinský knižný klub. V tom najbližšom sa bude čítať z kníh jedného z najprekladanejších ukrajinských spisovateľov, básnika, prozaika, esejistu, prekladateľa Jurija Andruchovyča. Dramaturgovia podujatia Anna Siedykh a Michal Hvorecký uvádzajú, že účasť na knižnom klube je možná aj bez predchádzajúcej znalosti príslušných kníh. Našim čitateľom a čitateľkám sa akiste vybavia (aktuálne už beznádejne vypredané) tituly ako Moskoviáda, Rekreace aneb Slavnost Vzkříšeného Ducha či Moje Evropa, ale určite aj jedna z prvých, stále dostupných, absyntoviek rozhovorov s Jurijom Andruchovyčom Pawla Smoleńskeho Šče ne vmerla i ne vmre.

Ukrajinský knižný klub, 24. 4. 2023 o 18.00, Knižnica Goethe-Institut, Panenská 33, Bratislava

Hesseho nikdy nie je dosť je fakt a aj názov tretieho podujatia, ktorý je čerešničkou na torte tohto výberu. Vydavateľstvo Petrus vydalo v roku 2022 doposiaľ ešte do slovenčiny nepreložený román Hermana Hesseho s názvom Rosshalda. Prekladal ho Marián Hatala, ktorý bude prítomný aj na podujatí. Tohto roku v rovnakom vydavateľsvte vyšla aj podmanivo úprimná, humorne ladená próza Kúpeľný hosť, preklateľku Magdu Takáčovú organizátori medzi hosťami nespomínajú, ale večera sa zúčastnia Zora Bútorová a Peter Chalupa. Hudobne vystúpi Ján Slávik.

Hesseho nikdy nie je dosť, 25. 4. 2023 o 18.00, Knižnica Goethe-Institut, Panenská 33, Bratislava

Aprílové podujatia Goetheho-inšitútu dopĺňajú aj filmové špeciálne kabinety WERNER HERZOG: FITZCARRALDO / FILMOVÝ KABINET ŠPECIÁL (19. 4.), Ukrajinské filmové večery: SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS (27. 4.), ktoré pokračujú aj začiatkom mája.

Koncom apríla sa koná na Panenskej i povestný Dobrý trh, do programu sa zapája aj Goetheho-Institut, ktorý sídli na čísle 33.

 

Goethe-Institut je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy Goetheho inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporujú celosvetovú mobilitu.

 

-spf-

Späť na litera.plan