30.09.2023 | REDAKCIA

Fond na podporu umenia pred týždňom (18. 9.) otvoril výzvu č. 1/2024 a na dnes (25. 9.) je naplánované otvorenie výzvy č. 2/2024. Do konca septembra viete podať grant ešte v LITE a do 1. októbra ešte v International Visegrad Fund. Termíny výziev v Audiovizuálnom fonde nie sú, z pochopiteľných dôvodov, zverejnené, teda ročná uzávierka priebežného podávania žiadostí vo výzve 3/2023 a
vo výzve 5/2023 končí 11. 12. 2023.

 

FPU Výzva č. 1/2024 je otvorená od 18. 9. do 16. 10. 2023 (do 15.00).

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

 

FPU Výzva č. 2/2024 je otvorená od 25. 9. do 23. 10. 2023 (do 15.00).

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 2/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 25. 9. 2023. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Fond LITA do 30. 9. 2023

LITA, autorská spoločnosť v rámci svojho fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb zameraného na priamu podporu tvorby a šírenie hodnôt spojených s ochranou autorstva, uzatvára možnosť podávania žiadostí už 30. septembra 2023.

 

International Visegrad Fund do 1. 10. 2023

Otvorená je 3. výzva roka 2023 pre Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty. Podpora je určená pre všetkých, ktorí sa venujú umeniu, pracujú so zraniteľnými skupinami, vykonávajú výskum alebo podporujú inovatívne podnikanie a regionálne spolupráce.

 

Späť na info.mix.plan