10.03.2023 | OZNAM

Sadni si! je projekt voľného verejného sedenia v hlavnom meste. Zabezpečuje ho BKIS, ktoré v roku 2023 hľadá nové lokality a partnerstvá. O zapožičianie si min. 1 setu (1 stôl a 3 stoličky) a max 5 setov môžete požiadať do 19. marca. Uprednostňované sú pri výbere kultúrne organizácie s nekomerčným charakterom, ale každá žiadosť je posudzovaná individuálne.

 

Verejné sedenie, teraz už známe červené stoly a stoličky, sa objavili v uliciach Bratislavy po prvý raz v roku 2019. Bez nutnosti stavebného zásahu oživujú, kultivujú a skvalitňujú verejný priestor. Obyvateľom a obyvateľkám mesta umožňujú sezónne posedenie, oddych a stretávanie sa tam, kde nie je permanentný mobiliár. 

Započičiava sa na sezónu apríl – október 2023 dlhodobo, alebo jednorázovo na podujatia.

Žiadosť viete podať elektronicky cez jednoduchý formulár. Vyskúšali sme to.

Viac informácií nájdete na stránke BKIS

Späť na info.mix.plan