08.03.2023 | REDAKCIA

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v stredu 8. marca 2023 na svojej internetovej stránke a sociálnych sieťach zverejnila stanovisko rektorky k výsledkom šetrenia Etickej rady, ktorá vyšetrovala podnet podozrenia z neetického správania sa prof. Ivana Csudaia, akad. mal. voči študentkám a študentom v rokoch 2008 – 2012.

„Uznávam podnet obetí ako oprávnený. Ako rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa ospravedlňujem v mene svojom a v mene celej školy menovite Mgr. art. Ivane Šátekovej, Mgr. art. Kataríne Sido a Mag. art. Év van Hettmer ako aj ich rodinám a blízkym. Ospravedlňujem sa aj ich spolužiakom a spolužiačkam z Katedry maliarstva, ktorí a ktoré zažívali incidenty pedagóga voči šikanovaným študentkám, študentom a tým aj napätú klímu na katedre."

Bohunka Koklesová

Celé vyjadrenie si môžete prečítať na stránke VŠVU tu

Späť na info.mix.plan