14.03.2023 | OZNAM

Na výročie vzniku vojnového slovenského štátu pod patronátom Adolfa Hitlera sa bude v Bratislave konať špeciálne Stredoeurópske fórum o pamäti, ale aj o sile čítania a čiateľov, s maďarským spisovateľom Gáborom T. Szántóom, ktoré bude moderovať Beata Baloghová, šéfredaktorka denníka SME.

Ukážku z jeho románu 1945 a iné príbehy, ktorý preložila Tamara Archlebová, prečíta Henrieta Mičkovicová. Podujatie sa koná v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice.

Kniha 1945 a iné príbehy Gábora T. Szántóa, podľa ktorej vznikol film, ocenený viacerými medzinárodnými cenami, je príbeh odvrátenej strany konca vojny, návratu preživších z tábora smrti, ako sa odohral v mikrokozme maďarskej dediny. Je to príbeh, ktorý sa mohol odohrať kdekoľvek v Strednej Európe a je jedným z kľúčov k skrytým dejinám celého regiónu. Ich obnaženú podobu zažívame práve dnes.
Príbehy z knihy Gábora T. Szántóa zobrazujú stredoeurópske bytie od konca II. svetovej vojny podnes. Autor podáva dej z perspektívy krehkých indivíduí, raz dramaticky, inokedy ironicky.
 
utorok 14. marca o 17:30, prednášková sála Univerzitnej knižnice
Debata bude simultánne tlmočená z angličtiny a ako vždy, vstup bude voľný. Podujatie v Univerzitnej knižnici organizuje OZ Projekt Fórum v spolupráci s Literárnou baštou.
 
Podujatia sa koná v rámci projektu Silné čítanie, ktorý bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
 

Späť na info.mix.plan