19.10.2023 | M. JAREMKOVÁ, S. FOCHLEROVÁ

Tlačová konferencia MK SR 19. 10. 2023. /Foto: MK SR

 

3, 2, 1 štart. Plán s konkrétnymi krokmi pre zmeny v kultúre, po ktorých kultúrna obec volá už desaťročia, nebol ešte nikdy taký pripravený. Ministerstvo kultúry úradníckej vlády vo štvrtok 19. októbra 2023 odpočítalo na tlačovej konferencii všetko to, čo preto (s dôraznením kontinuity po predošlej vláde), urobilo za 4 a pol mesiaca.

Prvá úradnícka vláda na Slovensku vznikla 15. mája 2023 a prezidentka Zuzana Čaputová na post ministerky kultúry vymenovala kultúrnu odborníčku Silviu Hroncovú. Do svojho tímu si prizvala ďalších odborníkov a odborníčky, napríklad Luciu Gertli (výkonnú riaditeľku Film Europe), Juraja Gerberyho (marketingového a komunikačného špecialistu, napr. Pražskej jari) či expertku na kultúru Zuzanu Ivaškovú. Ministerstvo pokračovalo v komunikácii s kultúrnou obcou cez zriadené pracovné skupiny zložené z interného i externého prostredia. Ministerku dokonca na niektorých výjazdoch sprevádzali aj umelci, napr. Ilona Németh. 

V sobotu 30. septembra sa konali parlamentné voľby, ktoré rozhodli o ďalšom smerovaní Slovenska. Druhý októbrový týždeň bolo už známe, že rezort kultúry novovznikajúca koalícia v rámci prerozdelení ministerských postov pridelí Slovenskej národnej strane. Ani jedno z mien, ktoré sa následne v tejto súvislosti spomínalo s novým ministrom kutlúry alebo novou ministerkou, sa zatiaľ nestretlo s pozitívnou odozvou u kultúrnej obce.

 

plan.art prináša prehľad tých najdôležitejších krokov, ktoré spravila táto vláda, aby konečne pomohla kultúre v horizonte najbližších rokov, pretože ako sa v programovom vyhlásení úradníckej vlády vynímalo: Bez kultúry niet budúcnosti

V priebehu mandátu Silvie Hroncovej na čele ministerstva kultúry vláda SR schválila Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej repuliky 2030, na čo rezort kultúry začal aj s jej implementáciou; vláda na základe návrhu ministerstva kultúry schválila poskytnutie finančných prostriedkov pre majiteľov domov postihnutých požiarom v Banskej Štiavnici; ministerstvo vytvorilo podmienky na zvýšenie čerpania prostriedkov z končiaceho sa programového obdobia fondou EÚ a vypracovalo projektový zámer pre nové programové obdobie v rámci Programu Slovensko k rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok vo vlastnícte štátu; ministerstvo kultúry vytvorili aj podmienky pre začiatok rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla i Slovenského národného múzea; venovalo sa predpríprave Zákona o kultúre, vrátane Zákona o sponzoringu (septembrová konferencia Dobre spravovaná kultúra); predprípravám Štatútu umelca/umelkyne; ministerstvo kultúry vstúpilo do zmluvného vzťahu s Kreatívnym inštitútom Trenčín 2026 (na základe podpísaného zákona o Európskom hlavnom meste kultúry Trenčín 2026); ministerka kultúry osobne navštívila všetkých tridsať rezortných organizácií, predstavila im nový návrh nastavenia tvorby rozpočtov (zmeny najmä v rozdelení položiek hlavných činností od priroritných projektov ako aj novú položku kapitálových výdavkov) a kontraktov s vypracovaním realistického rozpočtu na roky 2024 – 2026; ministerstvo tento rok navýšilo prostriedky pre organizácie vo svojej pôsobnosti, ako aj pre AVF i FPU, vzhaľadom na infláciu navrhlo aj konkrétne valorizácie príspevkov pre AVF, FPU, KULT MINOR; vypracovalo plán na nový dotačný program Fond na podporu kultúrneho dedičstvarozšírilo program kultúrnych poukazov; spustilo novú dotačnú výzvu na podporu mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám (vyhodnotenie 1. výzvy už prebieha v týchto dňoch); pracovalo na prípravách novelizácie zákonov o verejnoprávnych fondoch či Autorského zákona, predpríprave k novému programovaciemu obdobiu Fondov EÚ; vláda na základe návrhu ministerstva kultúry schválila štatút Platformy na slobodu tlače a ochrany novinárov a Štatút rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. V súlade s prijatou novelou zákona o RTVS sa zmenil vzťah ministerstva s RTVS – to je veľmi stručný, ale podstatný výpočet realizovaných či pripravených plánov ministerstva kultúry za obdobie 15. 05. – 15. 10. 2023, ktoré má nová vláda k dispozícii, vrátane konkrétnych odporúčaní a krokov ako pokračovať ďalej.

Oficiálna tlačová správa ministerstva kultúry s rozpísanými krokmi vyššie

 

Súčasťou bol aj vypracovaný materiál odpočtu. /Zdroj: MK SR

 

Ministerka kultúry Silvia Hroncová pre plan.art hovorí aj o tom, čo sa ukázalo ako najväčšia výzva a čo sa podarilo naplniť z krátkodobých a strednodobých priorít rezortu:

Plan.art.svk · Silvia Hroncová o zhodnotení činnosti MK SR

 

Pre lepšiu budúcnosť kultúry a umenia na Slovensku či postavenia umelcov a umelkýň, bude kľúčová kontinuita v napĺňaní stratégie kultúry

Medzi hlavnými prioritami ministerstva bolo schválenie kľúčového rámcového dokumentu Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 a jeho postupná implementácia. Stratégiu začala pripravovať ešte predchádzajúca vláda, schválená však nebola kvôli akčnému plánu s vysokým finančným plnením. Úradnícka vláda v dokumente pokračovala a 12. 6. 2023 schválila jeho stragegickú časť. „Schválená stratégia umožňuje postupnú realizáciu opatrení, ktoré výraznou mierou posunú viaceré aspekty riadenia, financovania či dostupnosti kultúry, predovšetkým pripravia sektor kultúry a kreatívneho priemyslu na lepšie zvládanie aktuálnych výziev. Stratégia predstavuje dôležitý dokument aj z hľadiska implementácie kľúčových legislatívnych materiálov, ktoré kultúra veľmi potrebuje,“ hovorí Zuzana Ivašková, poradkyňa ministerky. K 30. 9. 2023 z celkového počtu 133 opatrení stratégie, spustilo MK SR implementáciu 47 z nich, čo tvorí asi 35 %. Najviac opatrení sa implementuje zo strategického cieľa 1 Dobre spravovaná kultúra zameraného na posilnenie výkonu kultúrnej politiky založenej na riadení kvality, participácii a spolupráci na všetkých úrovniach so zavedením výsledkovo orientovaného prístupu vyhodnocovania, nasleduje cieľ 2 Efektívne financovaná kultúra.

 

Celý dokument Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 je spracovaný v samostatnej internetovej stránke: https://strategiakultury.sk/

 

A čo môže kultúrna obec urobiť ešte preto, aby bola udržaná kontinuita pre plan.art povedala expertka na kultúru Zuzana Ivašková:

Plan.art.svk · Zuzana Ivašková o zhodnotení činnosti MK SR

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky si pod vedením odborníkov robilo „len“ svoju prácu. Kultúrna obec bude naďalej pozorne a aktívne sledovať nielen to či ako sa plány napĺňajú, ale ako sa udržiava a chráni sloboda slova, rozmanitosť, tolerancia, aký je priestor pre slobodnú umeleckú tvorbu, pre slobodné a kritické myslenie v princípoch demokracie, ako sa presadzuje podpora menšín a rôznôrodých komunít, ako intenzívne sa chránia pamiatky a napokon, čoraz viac sa bude aktívne zaujímať o to, ako by mohla posilniť postavenie kultúry v spoločnosti. 

 

A na záver pripájame ešte záverečné slová ministerky kultúry, ktoré zazneli na tlačovej konferencii 19. 10. 2023:

Plan.art.svk · Rozlúčenie sa Silvie Hroncovej s postom ministerky kultúry SR

 

Späť na info.mix.plan