27.02.2023 | REDAKCIA

Foto/Zdroj: oficiálny vizuál

 

Kultové storočné košické kino, ktoré je významným kultúrnym bodom na mape Slovenska, žiada ľudí o pomoc cez portál Donio. Nie sú zďaleká jediní, ktorých existencia je v ohrození. 

Pandémia, nárast cien energií a celosvetový odliv divákov z kín spôsobil, že prežiť zimné mesiace pre také kino, akým je Kino Úsmev, predstavuje ďalšiu neľahkú výzvu. Preto sa jeho prevádzkovatelia (Cinefil, o. z.) rozhodli obrátiť na ľudí, ich podporovateľov a skalných divákov, prostredníctvom kampane zverejnenej od 22. 2. 2023 na portáli Donio. Predplatením vstupeniek, rezervovaním kinosály či nákupom autorskej grafiky a merchu im môžete výrazne uľahčiť toto mrazivé obdobie.

Aby im Úsmev nezhasol aspoň pol roka, potrebujú 6000 EUR, k času zverejnenia tohto článku vyzbierali 4 171 EUR, pričom do ukončenia kampane zostáva 24 dní. 

Kampaň na Donie

Získané peniaze im pomôžu v udržaní plnej prevádzky kina a podporia Kino Úsmev v jeho kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivitách. Plánujú pokračovať v zveľaďovaní priestorov kina, v podpore mladých (aj najmenších) tvorcov a v ich zabehnutých aktivitách.

Nejde len o jeden košický Úsmev

Pred pár dňami na ohrozenie žilinských kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga upozornil Marek Adamov, jeden zo zakladateľov občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré vo februári oslavuje 25 rokov. Truc sphérique stojí za vznikom centra Stanica Žilina-Záriečie a rekonštrukciou Novej synagógy. „Od januára sme v kríze, v akej sme doteraz ešte neboli. Energetická kríza nás zasiahla tak, že rozmýšľame, akým spôsobom sa to vôbec dá zvládnuť. Lebo 400 percent na energiách možno znie abstraktne. Ale 60-tisíc eur za jeden rok iba na elektrinu a vykurovanie v dvoch kultúrnych inštitúciách je príliš veľa, aby sa to dalo zaplatiť zo vstupného,“ podotkol. (informáciu priniesol Denník N)

O dotácie na energie z dielne ministerstva hospodárstva môžu žiadať aj subjekty z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

O dotáciu môžu žiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o., občianske združenia – oz) a rovnako subjekty verejnej správy (napr. regionálne múzeá, galérie, knižnice, kultúrne domy a osvetové strediská). Dotácie sa vyplácajú spätne do pár dní od schválenia žiadosti. Túto informáciu Ministerstvo kultúry na svojich stránkach zverejnilo 21. 2. 2023.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená od 21. 2. 2023 do 29. 2. 2024. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva tu.

Späť na info.mix.plan