06.12.2023 | MARIANA JAREMKOVÁ

 

Presmiať sa životom

 

Viac ako šesťdesiat rokov spoluvytvára a spoludefinuje podobu moderného česko-slovenského divadla, filmu a televízie.  Emília Vášáryová. Vo svojom najnovšom filme Emília prevedie režisér Martin Šulík prostredníctvom otvoreného, citlivého i zábavného (seba)reflexívneho rozprávania Emílie Vášáryovej, ako aj cez rozprávanie jej kolegov, kritikov a priateľov prevedie divákov zákrutami času, umožní im pochopiť súvislosti herečkinho života i umeleckého snaženia.

 

Režisér Martin Šulík pre médiá uviedol: „V živote pani Vášáryovej sa premieta snaženie celej generácie umelcov, ktorí sa rozhodli prekročiť hranice slovenského provincionalizmu a konfrontovať sa s tým najlepším z európskeho a svetového umenia. Stáli na strane slabších, prinášali nádej a radosť v neslobodnej dobe. Pani Emília to robí dodnes. Náš dokument je vlastne svojská forma poďakovania.” 

Viac o vzniku filmu, o podstate jej hereckého kumštu, empatii a spôsobe bytia, jeho „neznesiteľnej ľahkosti”  hovorí Martin Šulík v našom rozhovore:

 

Plan.art.svk · Martin Šulík o Emílii

 

Film Emília si môžete vo svojom kine pozrieť od 7. decembra

 

 

Späť na film.plan