16.05.2024 | MARIANA JAREMKOVÁ

 

Démonizovaný aj zbožšťovaný, ten, ktorý usiloval o solidaritu a predsa je  napokon známy najmä ako inšpirátor krutých diktatúr. Zakladateľ vedeckého socializmu Karl Marx. V brnianskom Divadle Husa na provázku sa po jeho stopách vydajú v inscenácii Sága rodu Marxů.

 

Na začiatku bol medzinárodne úspešný román španielskeho spisovateľa Juana Goytisola Sága rodu Marxů z roku 1993. Goytisolo predkladá čitateľovi hneď niekoľko veľkých tém, ako je napr. rozpad východného bloku, ktorý Marx s rodinou sleduje v televízii, rovnako ako fetišizáciu svojho učenia. V prvej časti románu sa autor zaoberá hľadaním príčin, prečo boli Marxove tézy neúspešné. Objavuje sa tu napr. postava anarchistu M. Bakunina, ktorý oblečený v kostýme klauna zosmiešňuje Marxa počas ciest londýnskym metrom. Goytisolo prekračuje hranice fikcie a vytvára román v románe, až dospieva k úvahám o nemožnosti pravdivého portrétu akejkoľvek historickej osobnosti. Pochybnosti vedú až k momentu, kedy sa autor stretáva priamo s Marxom, aby celé stretnutie obratom spochybnil. Spisovateľovi sa nijako nedarí nájsť zásadný zlom v chápaní Marxovho diela ani Marxa samotného. Líniu smerovania globalizovanej spoločnosti v 21. storočí necháva Goytisolo otvorenú. 

 

What if Marx was one of us?

Divadlo Husa na provázku siahlo po tomto vtipnom, miestami až surreálnom texte a v rovnomennej inscenácii vracajú Marxa do našej prítomnosti. „Fascinuje nás, jak obrovský dopad mohou mít teoretické úvahy jednoho jediného člověka na osudy celých národů, životy stovek milionů lidí. Zajímá nás, kdo se vlastně skrývá pod obrovskými nánosy různých interpretací a dezinterpretací, zkreslených představ, mýtů a lží. A v souvislosti s předešlým se ptáme – máme ještě po tolika tragických zkušenostech z nedávné minulosti odvahu snít o lepší a spravedlivější společnosti, nebo máme považovat podobné idealistické myšlenky za nebezpečné?" hovorí režisér Jan Mikulášek. 

Spoluautorom a dramaturgom inscenácie je umelecký šéf divadla Martin Sládeček, ktorý vás v našom rozhovore pozýva na “nesmírně svobodnou a hravou, groteskně obrazivou divadelní cestu”, na začiatku ktorej bola ťažko inscenovateľná literárna predloha. 

 

 

 

Sága rodu Marxů

  • réžia: Jan Mikulášek
  • dramaturgia: Martin Sládeček
  • výprava: Marek Cpin
  • hrajú: Dalibor Buš, Dominik Teleky, Gabriela Štefanová a ďalší

premiéra: 17. mája

Späť na drama.plan