24.07.2023 | MARIANA JAREMKOVÁ

 

Kto je Blahoslav Uhlár? Písať o ňom a jeho význame pre slovenské divadlo by bolo nosením dreva do lesa. Uhlár, známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, dlhodobo patrí k tomu najlepšiemu, čo slovenské divadlo má. V normálnej, ideálnej kultúrnej krajine by mu už dávno postavili divadlo (musel si ich postaviť sám), prípadne inštitút (ako napr. Grotowski Institute vo Vroclave). Na Slovensku však tento človek musí ponižujúcim spôsobom žobrať o príspevok na svoju tvorbu. Ale nielen to! V tomto roku na dve jeho žiadosti o finančný príspevok na vznik inscenácií dostal z FPU (Fondu na podporu umenia) 0 Eur!!!

Aby poníženie bolo úplné, tak „odborná“ komisia odporúča Uhlárovi v zdôvodnení o nepodporení jeho žiadosti toto:

„Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasne definovaný dramaturgický a inscenačný zámer. Rozpočet inscenácie je naddimenzovaný. Vzhľadom na zaužívaný inscenačný postup tvorcov divadla S.T.O.K.A. komisia odporúča žiadateľovi započať inscenačný proces a na základe vygenerovaných tém následne podať žiadosť na tvorbu javiskového diela“.

(z facebookového statusu Ľuba Burgra

zdroj: fb Blaho Uhlár zdroj: fb Blaho Uhlár

 

Aká teda bude budúca sezóna v divadle STOKA? A ako to celé vníma sám Blaho Uhlár? O čom je dnes sloboda undergroundu?

Späť na drama.plan