Tu nájdete redakčné i autorské články z oblasti dramatického umenia i pohybového divadla a tanca, ako aj (v rámci mediálnych partnerstiev) vybrané tlačové správy od kultúrnych organizácií, ktoré organizujú divadelné či tanečné festivaly, podujatia, ako aj od vyhlasovateľov relevantných divadelných cien či dramatických súťaží.

Vyhlásili 14. ročník súťaže DRAMATICKY MLADÍ

Ide súťaž o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov.

OZNAM | 04.03.2023

Upozorňujeme na novú knihu Ján Zavarský

V českom vydavateľstve Větrné mlýny vyšla kniha o scénografickom diele Jána Zavarského.

REDAKCIA | 02.03.2023

Open call pre lektorov a predstavenia v oblasti pantomímy

Centrum dramatického umenia v Iráne vyhlasuje výzvu na účasť na 2. ročníku medz. festivalu.

OZNAM | 01.03.2023

Vyšiel februárový kød

Nové číslo mesačníka o divadle je venované poslaniu, tváram, rizikám, posunom a prístupom v divadelnej dramaturgii.

REDAKCIA | 23.02.2023

Vyhlásili 23. ročník súťaže DRÁMA

Do 31. 1. 2023 sa prihlásilo 46 textov, z čoho 26 bolo v slovenskom a 20 v českom jazyku.

REDAKCIA | 07.02.2023