Tu nájdete redakčné i autorské články z oblasti dramatického umenia i pohybového divadla a tanca, ako aj (v rámci mediálnych partnerstiev) vybrané tlačové správy od kultúrnych organizácií, ktoré organizujú divadelné či tanečné festivaly, podujatia, ako aj od vyhlasovateľov relevantných divadelných cien či dramatických súťaží.

Otvorený list zamestnancov SND

Obsah listu súvisí s aktuálnym výberom nového generálneho riaditeľa SND, ktorým ozrejmujú reálny stav divadla. Prečítajte si celé znenie.

OZNAM | 16.03.2023

KIOSK Open Call 2023

Festival nového slovenského divadla a tanca spúšťa prihlasovanie inscenácií, performancií či inštalácií nezávislých na energiách.

OZNAM | 16.03.2023

DPOH uvedie premiéru Pressburger Fight Club

Inscenácia inšpirovaná poslednými rokmi života Imricha Lichtenfelda.

TLAČOVÁ SPRÁVA | 14.03.2023

Košická Medziscéna prináša premiéru Teorémy

Spoločný projekt ŠDKE a Tabačky Kulturfabrik uvedie tanečné divadlo podľa Pasoliniho.

TLAČOVÁ SPRÁVA | 13.03.2023

Divadlo Pôtoň hľadá dobrovoľníkov na stáž

Ide o trojtýždňové prípravy a realizáciu medzinárodného umeleckého festivalu.

OZNAM | 13.03.2023

Výzva na podávanie príspevkov konferencie

DÚ organizuje v novembri konferenciu Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky.

REDAKCIA | 09.03.2023

Vyhlásili 14. ročník súťaže DRAMATICKY MLADÍ

Ide súťaž o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov.

OZNAM | 04.03.2023

Upozorňujeme na novú knihu Ján Zavarský

V českom vydavateľstve Větrné mlýny vyšla kniha o scénografickom diele Jána Zavarského.

REDAKCIA | 02.03.2023

Open call pre lektorov a predstavenia v oblasti pantomímy

Centrum dramatického umenia v Iráne vyhlasuje výzvu na účasť na 2. ročníku medz. festivalu.

OZNAM | 01.03.2023

Vyšiel februárový kød

Nové číslo mesačníka o divadle je venované poslaniu, tváram, rizikám, posunom a prístupom v divadelnej dramaturgii.

REDAKCIA | 23.02.2023

Vyhlásili 23. ročník súťaže DRÁMA

Do 31. 1. 2023 sa prihlásilo 46 textov, z čoho 26 bolo v slovenskom a 20 v českom jazyku.

REDAKCIA | 07.02.2023