Tento kalendár obsahuje redakčný výber práve prebiehajúcich alebo budúcich väčších festivalov, prehliadok, dôležitých podujatí, umeleckých cien, súťaží, filmových či divadelných premiér ako aj dátumy vernisáží a trvanie nových výstav.

Tu nájdete prehľad ukončených podujatí.

Do pozornosti dávame naše podrobné google kalendáre plan.art/mix a plan.art/výstavy sprístupnené pre verejnosť. Vhodné sú pre kultúrnych/e operátorov/ky či novinárov/ky alebo pre každého, kto chce mať čo najkomplexnejší prehľad.

*kalendár postupne dopĺňame (hlavne premiéry a výstavy), v prípade opráv alebo doplnenia už publikovaných informácií nám napíšte na info@plan.art

september – október 2023

Bratislavské hudobné slávnosti

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

58. ročník Bratislavských hudobných slávností. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

september – október 2023

NEXT Advanced Music Festival

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

24. ročník festivalu súčasnej hudby, ktorý sa koná v Bratislave. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

október 2023

DOSKY

#ceny súťaže

Divadelné ocenenia sezóny, ktoré udeľuje Asociácia súčasného divadla od roku 1996. Udeľujú sa na základe ankety, do ktorej sa každoročne zapájajú desiatky divadelných kritikov, teoretikov, ale aj novinárov a publicistov.

Viac informácií

október 2023

Bratislava v pohybe

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

26. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

október 2023

Bratislavské jazzové dni

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

48. ročník. Informácie budeme aktualizovať

Viac informácií

október 2023

LiKE

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

8. ročník festivalu súčasnej literatúry v Košiciach. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

október 2023

Vyhlásenie laureáta/tky Zlatej vlny 2023

#ceny súťaže

Cena za poéziu Zlatá vlna vznikla v roku 2019 ako projekt nezávislých kultúrnych centier, ktoré sa venujú podpore, publikovaniu a prezentovaniu slovenskej poézie. Jej cieľom je zviditeľňovať a kultivovať slovenskú poéziu a zvyšovať spoločenský status jej autorov a autoriek. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku. Porota Zlatej Vlny má podľa aktuálneho štatútu troch členov a členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov/ky poroty menujú organizátori. Do hodnotenia sa automaticky dostávajú všetky básnické knihy, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku (prípadne i knihy, ktoré počas zasadania poroty z predchádzajúceho roka neboli k dispozícii) okrem kníh napísaných porotcami, organizátormi a spoluorganizátormi.

Viac informácií

október 2023

Drama Queer

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

Drama Queer je divadelný festival dôkladne vyberaných performance dotýkajúcich sa tematiky LGBTI+. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

október 2023

JAMA – 77. ročník Milana Adamčiaka

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

5. ročník festivalu, ktorý je poctou umelcovi Milanovi Adamčiakovi, konaný v Banskej Belej a okolí.

Viac informácií

október 2023

Národná cena za dizajn

#ceny súťaže

Cenu vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu, aktuálny ročník by mal byť venovaný produktovému dizajnu. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

október 2023

CE ZA AR vyhlásenie laureátov

#ceny súťaže

22. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2022. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

október 2023

Básne SK/CZ

#ceny súťaže

13. ročník súťaže pre slovenských/é i českých/é poetov/ky, ktorú vyhlasuje literarnyklub.sk a české vydavateľstvo FRA. Súťaž máva uzávierku koncom augusta a jej výsledky sú zverejnené väčšinou v októbri. Informácie budeme aktulizovať.

Viac informácií

október 2023

Bratislava Mozart festival

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

Medzinárodný hudobný festival. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

4. 10. – 3. 12. 2023

29. Bienále ilustrácií Bratislava

#festivaly prehliadky dôležité podujatia #výstavy #deti

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) otvára 4. októbra 2023 svoj 29. ročník. Až do 3. decembra predstaví to najlepšie, čo za posledné 2 roky vo svete detskej ilustrácie vzniklo.

Viac informácií

11. – 18. 10. 2023

Be2Can 2023

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

Výberová prehliadka festivalových filmov. K divákom sa dostávajú filmy, ktoré ponúkajú vhľad do aktuálneho festivalového diania a v bežnej distribúcii chýbajú. Prehliadka sa neobmedzuje iba na uvádzanie, jej cieľom je kritická selekcia a diskusia — o filmoch, festivaloch, ich damaturgii, politike a cenách. Be2Can organizuje tím filmovej distribučnej spoločnosti Film Europe, a to od výberu filmov až po diskusie s hosťami.

Viac informácií

18. 10. 2023

Udeľovanie cien Anasoft litera 2023

#ceny súťaže

Slávnostný ceremoniál udeľovania ceny za najlepšie pôvodné prozaické dielo vydané v uplynulom roku podľa odbornej poroty ceny Anasoft litera a odovzdávanie Ceny čitateľov a čitateliek. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

november 2023

OFF Bratislava

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

Festival, ktorý je platformou nových talentov na fotografickej scéne. V roku 2023 sa uskutoční jeho 15. ročník. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií

november 2023

Mesiac fotografie

#festivaly prehliadky dôležité podujatia

Festival Mesiac fotografie (založený v roku 1991) je najdlhším domácim a medzinárodne známym festivalom na Slovensku. V roku 2023 sa uskutoční jeho 33. ročník. Informácie budeme aktualizovať.

Viac informácií