Tu pripravujeme a postupne sprístupňujeme pracovné verzie databáz, tzv. art.listov, ktoré sú tabuľkami so základnými informáciami a kontaktmi.

Zriaďovaná kultúra

Nezriaďovaná kultúra

Kultúrni operátori

Umelecké ceny a súťaže

Relevantné umelecké médiá

Relevatné vydavateľstvá umeleckej literatúry a poézie

Relevantné hudobné vydavateľstvá

Umelecké blogy a podcasty