20./2024 (13. – 19. 5. 2024)

Veľký stratený vrch sa zjavuje nad príkrovom hmly
(po troch týždňoch) a je to náš vlhký znak pred nami
odlúčený od nás – krásna & surová tvár oproti novembru
pokrytá semenami a ich nízkymi tieňmi na snehu
 
Hranice dychu sú teraz prázdne
Zvuk vzduchu obsýpa balvany
žiari mesto kde sever s juhom miešajú svoje svetlá –
pokrvnú reč zimnice
 
Každý vánok masakruje moju tvár
Na sladkej rane v pľúcach už neudržim vločky
a zanechajúc bronzový sandál na snehu
vnáram sa do kosákov trávy ako potrava:
 
Ó vrch s ktorým je otvorené more a srieň a ráno
dovedené až k čistote popredia!

Ival Laučík

z pripravovanej knihy „Prelet medzerami jazyka. Súkromné a tajné tlače vydavateľstva & (1965 – 1975)", vyd. Modrý Peter. Pôjde o kompletný prepis Laučíkových básnických textov z tlačí realizovaných s pomocou brata Dušana, ktorý bol v tom čase zamestnaný ako tlačiar.