28./2024 (8. – 14. 7. 2024)

Tak tíško dvíha mesiac biele čelo
nad vrcholami hôrnych balvanov!
Hlava mi hučí mysľou nezvanou
a zlostne, zlostne by sa usmiať chcelo.
 
Ó, hlava hučí mysľou nezvanou
a ťažko, ťažko vonia rezeda...
...V záhrade známej iný usedá
a veľký mesiac svieti z balvanov.
 
Tak ťažko rezeda, viem, ťažko vonia,
a zmysly mámi v sladkej únave...
Ó, dôjde niekto nocou po tráve,
bo zlostné mysle zvonia hlavou, zvonia!
 
Zaiste dôjde, avšak smutný, váhate,
za noci mesačnej a rosou po tráve...

Ivan Krasko

Básnické dielo/in. Nox et solitudo/, vyd. Kalligram a ÚSLSAV 2005, s. 54