Otvorenú výzvu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej sme zverejnili
17. januára a ukončili  26. januára 2024 krátko po 22:00.

Všetkým signatárom a signatárkam ďakujeme za masívnu podporu, ktorú sme v momente vyhlásenia výzvy neočakávali a ktorá neutíchla ani po pokusoch o zastrašenie a zavádzajúcich informáciách z rôznych zdrojov, vrátane Ministerstva kultúry SR. 

Výzvu podpísalo viac ako 180 tisíc osôb (po uzavretí výzvy ešte môžu pribúdať jednotlivé podpisy signatárov a signatárok, ktorí výzvu podpísali ešte pred jej ukončením, avšak svoj email potvrdili až neskôr). Podpisy kontrolujeme a zverejníme výsledky, ako i nasledujúce kroky.

Teší nás najmä vlna spolupatričnosti a vôle organizovať sa naprieč širokým kultúrnym a umeleckým spektrom, ktoré táto iniciatíva urýchlila a zintenzívnila. Súčasne sme si vedomé, že otvorená výzva prekročila hranicu kultúrnej komunity a stala sa celospoločenskou odozvou na arogantný a nekompetentný výkon politickej moci. Otvorená výzva prepojila kultúrnych aktérov a aktérky zo všetkých regiónov Slovenska, zriaďované verejné inštitúcie aj organizácie nezriaďované verejnou správou, kultúrne centrá, predstaviteľov a predstaviteľky súčasných i tradičných umeleckých foriem, rôzne kultúrne združenia, platformy i jednotlivcov pôsobiacich v kultúre. Sformoval sa silný hlas, ktorý nebude možné ignorovať, ani umlčať. Práve takáto súdržnosť bude v nasledujúcich rokoch pre umenie a kultúru kľúčová.

Aj po ukončení podpisovej akcie sa k podpore výzvy naďalej pridávajú ďalšie inštitúcie a vyjadrujú jej podporu formou vlastných vyhlásení.

Keďže hlavné dôvody uvedené v otvorenej výzve stále pretrvávajú, znovu vyzývame pani Martinu Šimkovičovú, aby odstúpila z funkcie ministerky kultúry Slovenskej republiky.

 

Ďakujeme za podporu a pokračujeme v ďalších krokoch!

 

V Bratislave, 27. 1. 2023

Kontakt: koordinacnyvybor@gmail.com

Späť na TLAČOVÉ SPRÁVY