Rok 1922: v USA vo vydavateľstve George H. Doran Company vychádza druhé vydanie knihy Zamatový králik, ktorú napísala Margery Williams a zdobia ju ilustrácie Williama Nicholsona.

Rok 2024: vo vydavateľstve Modrý Peter v preklade Petra Milčáka výchadza slovenská verzia Zamatového králika s pôvodnými ilustráciamu Williama Nicholosona.

Medzi týmito dvoma rokmi pretieklo veľa času, ktorý však nijako neubral na pôsobivosti tejto detskej knihy. Práve naopak. Stále pribúdajúci čitatelia a čitateľky potvrdzujú, že do slovenskej prekladovej literatúry vstúpilo dielo svetového významu.

Zamatový králik mapuje príbeh Králika – hračky, ktorý sa chce stať ozajstným. Slová ozajstný a ozajstnosť v sebe ukrývajú určitú mágiu, ktorá pramení v ich neurčitosti. Zatiaľ čo slová s totožným významom skutočný a skutočnosť sa hodia skôr do strohého, formálneho jazyka a nepripúšťajú žiadne pochybnosti, slová ozajstný a ozajstnosť nesú v sebe poetickosť, ktorá sa pretavila aj do knihy.

Zamatový králik na útlom pôdoryse preberá dôležité témy detstva aj dospelosti. Williams sa v príbehu venuje otázke, čo nás a naše životy robí ozajstnými, spracúva strach z odmietnutia aj smútok zo straty blízkeho. 

 

Všetky tri veľké témy zastrešuje jedna nosná – láska: 

lásku cíti chlapec, ktorý nemohol v jeden večer nájsť svojho čínskeho psíka, s ktorým pravidelne zaspával, a tak mu Nana vybrala zo skrine dlho odloženého zamatového králika, ktorý prirástol k jeho srdcu;

priateľskú lásku by chcel cítiť Králik, ktorého navštívia skutočné králiky a smejú sa z jeho chýbajúcich zadných labiek;

bolesť zo straty, ktorú môžu cítiť iba tí a tie, ktoré milovali, cíti chlapec, ktorého hračky musia byť spálené, pretože sú plné baktérií šarlachu.

 

Williams sa však nenechala v Zamatovom králikovi uniesť veľkosťou tém. Jej príbeh a jazyk sú síce literárne pekné, no zároveň pracujú s mierou – Williams nikdy nepomenúva viac, než je potrebné. Ideálnym príkladom je epizóda, v ktorej chlapec dostane šarlach a bojuje s ním spolu so svojím obľúbeným Králikom. Nie sme pri nej svedkami srdcervúceho súboja, iba čítame Králikove narážky na chorobu, ktoré sú odľahčené, no na pozadí cítime zdravotné ohrozenie, cítime tajomstvo, ktoré nás vo vnútri spaľuje ako horúčka a nevieme, ako skončí.

Pre deti bude kniha Zamatový králik vzácnym predmetom, ktorý naplní večerné čítania s rodičmi, no zároveň bude trpezlivo čakať v knižniciach na ich návrat, keď už dávno nebudú deťmi, ale už rodičmi s motiváciou posunúť tento dôležitý príbeh ďalšej generácii.

Práve preto je Williamsovej kniha neodmysliteľnou súčasťou detskej literatúry: z príbehu Zamatového králika sa jednoducho nedá výrasť. Nezáleží na tom, či knihu človek objaví, keď má pred štyridsiatkou a hľadá knižný darček pre svoje dieťa, alebo či si ju vypočuje, keď má šesť a svoju obľúbenú plyšovú hračku. Zamatový králik má čo dať každej čitateľke a každému čitateľovi.

Na záver malé odporúčanie: v utorok 11. júna o 10:00 sa v kníhkupectve Artforum v Bratislave uskutoční verejné čítanie zo Zamatového králika. Ak v ten deň ešte nemáte program pre svoje deti, oplatí sa prísť.

Späť na Kultivované deti